.

De Stichting Jeugdmennen stimuleert jeugdmenners in de leeftijd van 12 tot 25 jaar om deel te nemen aan internationale menwedstrijden en internationale kampioenschappen voor jeugdmenners. Deze stichting is in het leven geroepen om structureel te kunnen werken aan Nederlandse afvaardigingen naar de Europese kampioenschappen voor jeugdmenners. Vanuit de stichting wordt het begeleidingsteam gefaciliteerd en worden middelen geworven om de doelstellingen te halen.